مقالاتی در مورد: مبدل تترلند

سبدهای سرمایه‌گذاری بینوست

بینوست در واقع یک پلتفرم واسط است به جهت سرمایه گذاری و ارائه خدمات برای سرمایه گذاران علاقه مند در حوزه رمز ارزها.‎
این پلتفرم در پروژه های مختلف بلاکچینی اقدام به جذب سرمایه و مدیریت سرمایه کرده که این سرمایه گذاری در جهات مختلف از نوع کم ریسک و پر ریسک است.

با همکاری تترلند از این پس کاربران تترلندی قادر به انجام سرمایه گذاری در چهار سبد سرمایه گذاری میباشند.
- سبد سرمایه گذاری غیر متمرکز BDeFi
- سبد سرمایه گذاری غیر متمرکز B100
- سبد سرمایه گذاری غیر متمرکز B2
- سبد سرمایه گذاری غیر متمرکز BGC

معرفی BDeFi
در صندوق سرمایه گذاری غیر متمرکز BDeFi بینوست تلاش میکند تا با مجموع سرمایه و دارایی که جذب کرده است توسط تیم حرفه ای خود در پلتفرم واسط یعنی Enzym معاملات را انجام دهد و برایند مثبتی را برای سرمایه گذاران رقم بزند.

متودولوژی سبد BDeFi
استراتژی سبد به دو بخش تقسیم می شود:
حداقل 80 درصد سبد در پروژه‌های برتر DeFi سرمایه‌گذاری می‌شود تا بتواند اندازه شاخص Crypto Total DeFi MarketCap بازدهی داشته باشد. درصد حضور پروژه‌ها در این قسمت بر اساس وزن‌دهی بر مبنای ارزش بازار رمزارز ها محاسبه می شود.
حداکثر 20 درصد از سبد بر روی پروژه های DeFi با پتانسیل رشد بالا و برای بازدهی مازاد بر شاخص دیفای، سرمایه گذاری خواهد شد.

سبد BDeFi در درجه اول در پروژه های DeFi در دسته های زیر سرمایه گذاری می کند:
- Decentralized Exchanges (DEXs)
- Lending-Borrowing
- Liquid Staking
- Yield Aggregators
Services-
-Stablecoin Generators
-Oracles


ترکیب سبد غیر‌متمرکز BDeFi
ترکیب سبد غیر متمرکزBDeFi ، از توکن های پروژه های بالکچین ی مربوط به حوزه دیفای است که نمونه این ترکیب در شکل زیر دیده
میشود و ترکیب سبد به صورت آپدیت و به روز در لینک زیر نشان داده میشود:
جهت مشاهده توکن های سبد غیر متمرکز BDeFi بر روی لینک کلیک کنید.


جهت مشاهده و بررسی بیشتر صندوق BDeFi در پلتفرم ENZYM کلیک کنید.سبد سرمایه گذاری B100 :**
سبدی بهینه از بهترین 100 ارز اول بازار**

سبد B100 بینوست، ترکیب رمزارزها و کلیه اقدامات صورت گرفته در این سبد در پلتفرم انزایم قابل مشاهده و صحت سنجی می باشد. همچنین برای امنیت بیشتر کلیه دارایی های سبد B100 در کیف پول های امن تترلند نگهداری می شود.
ما برای انتخاب ترکیب سبد B100، سراغ 100 ارز اول بازار رفتیم که فاندامنتال مطمئن‌تری نسبت به دیگر ارز های بازار دارند. از بین 100 ارز اول به دنبال آن هایی هستیم که پتانسیل رشد بالاتری نسبت به بقیه داشته تا بتوانیم بازدهی بیشتر از بازدهی 100 ارز اول بازار بدست آوریم.


کارمزد سبد B100
سبد B100 سه نوع کارمزد از سرمایه گذاران دریافت می کند:1- کارمزد صدور و کارمزد ابطال: کارمزد صدور و ابطال تنها برای هزینه انجام معاملات و خرید و فروش های داخل سبد B100 از سرمایه گذار اخذ می شود و هیچ بخشی از آن متعلق به بینوست نمی‌باشد .

در سبد B100 ، کارمزد صدور و ابطال هر کدام 1% می باشند.

در هرکدام از سبدهای سرمایه گذاری بینوست رمزارزهایی قراردارد به طور مثال در سبد بی 100 بر روی بهترین رمزارزها از بین صد رمزارز بازار سرمایه گذاری می‌شود و زمانی که شما سرمایه ای را وارد سبد بی 100 میکنید بینوست سرمایه شما را تبدیل به رمزارزهای سبد بی 100 میکند و در زمان فروش شما هم رمزارزهای موجود در سبد بی 100 به میزان مالکیت شما تبدیل به دلار میشود و هر کدام از این تبدیل ها ( خرید رمزارزها و فروش رمزارزها ) نیازمند پرداخت کارمزد معامله به صرافی ها است و هیچ بخشی از آن به بینوست داده نخواهد شد .

2- کارمزد مدیریت: سبد B100 به صورت سالانه 2.5 درصد از کل دارایی های سبد را بعنوان حق مدیریت دریافت می‌نماید. این کارمزد، به بینوست به عنوان مدیر سبد تعلق دارد .

در اساسنامه و امیدنامه‌ی تمام سبد ها و صندوق های سرمایه گذاری در دنیا از جمله سبد ها و صندوق های سرمایه گذاری بورسی نیز کارمزد مدیریت سالانه وجود دارد .3- کارمزد عملکرد: سبد B100 بعنوان کارمزد عملکرد، 14% از سود دلاری ایجاد شده بر روی دارایی سرمایه گذار را دریافت می کند. در انتهای سال مالی سبد B100، عملکرد دلاری سبد از ابتدای سال مالی تا انتهای سال مالی محاسبه می شود و تنها در صورتی که عملکرد سبد مثبت باشد، 14% از سود ایجاد شده اخذ خواهد شد و در غیر این صورت سودی از سرمایه گذار دریافت نخواهد شد. ابتدای ماه فوریه میلادی هر سال، سال مالی سبد B100 بوده و محاسبات مربوط به کارمزد عملکرد از ابتدای فوریه هر سال تا ابتدای فوریه سال بعد انجام خواهد شد.


سبد سرمایه گذاری B2:

بینوست در واقع یک پلتفرم واسط است به جهت سرمایه گذاری و ارائه خدمات برای سرمایه گذاران علاقه مند در حوزه رمز ارزها.‎
این پلتفرم در پروژه های مختلف بلاکچینی اقدام به جذب سرمایه و مدیریت سرمایه کرده که این سرمایه گذاری در جهات مختلف از نوع کم ریسک و پر ریسک است.
برای مثال در صندوق سرمایه گذاری غیر متمرکز B2 بینوست تلاش میکند تا با مجموع سرمایه و دارایی که جذب کرده است توسط تیم حرفه ای خود در پلتفرم واسط یعنی Enzym معاملات را انجام دهد و برایند مثبتی را برای سرمایه گذاران رقم بزند.

سبد B2
ترکیبی بهینه از بیتکوین و اتریوم

متودولوژی سبد B2
• هیچ رمز ارزی غیر از بیتکوین و اتریوم وارد سبد نمی شود.
• معاملات با اهرم انجام نخواهند شد.
• معاملات همگی در جهت Long هستند.
• استراتژی از نوع Trend-Following است.

ریسک سرمایه گذاری بسیار کمتر نسبت به سرمایه گذاری بر روی دیگر آلتکوین ها و همچنین استفاده از ابزار های دیفای مانند Liquidity Providing و یا Staking به منظور ایجاد درآمد غیرفعال.
کارمزد سبد B2
• کارمزد صدور(خرید) و ابطال(فروش) سبد B2 هر کدام 1% است.
• سبد B2 به صورت سالانه به ارزش 2.5 درصد از کل دارایی های سبد را بعنوان کارمزد مدیریت از محل دارایی های سبد دریافت می‌کند.


سبد سرمایه گذاری BGC:
بینوست در واقع یک پلتفرم واسط است به جهت سرمایه گذاری و ارائه خدمات برای سرمایه گذاران علاقه مند در حوزه رمز ارزها.‎
این پلتفرم در پروژه های مختلف بلاکچینی اقدام به جذب سرمایه و مدیریت سرمایه کرده که این سرمایه گذاری در جهات مختلف از نوع کم ریسک و پر ریسک است.


سبد BGC
سبدی بهینه ترکیبی از طلا و رمزارز ها
متودولوژی سبد BGC

• فقط بیتکوین و اتریوم در سبد BGC حضور دارند

• همیشه حداقل 80 درصد سبد، طلا (پکس گولد) است

• ترید های با اهرم انجام نخواهد شد

• معاملات همگی در جهت Long هستند

• معاملات Short نداریم

• استراتژی از نوع Volatility Harvesting استریسک این سبد بسیار کمتر از ارز های دیجیتال بوده به علت اینکه سبد BGC بینوست یک سبد کم ریسک است که از استراتژی Volatility Harvesting استفاده می کند. دارایی های سبد، رمزارز ها و طلا هستند که بواسطه مکانیزم وزن‌دهی بر اساس میزان نوسان پذیری، وزن رمزارز ها و طلا به صورت ماهانه بهینه می شود تا علاوه بر ایجاد بازدهی، ریسک سبد به طور داینامیک کنترل شود.

نکته بسیار مهم این است که بواسطه استراتژی کم ریسک سرمایه گذاری بینوست در سبد BGC و وزن بالای طلا در سبد BGC زمان هایی که بازار رمزارز ها ریزش های 50 درصدی داشته دارایی شما در حدود 5 درصد ریزش پیدا میکرده است!
کارمزد سبد BGC
• کارمزد صدور(خرید) و ابطال(فروش) سبد BGC هر کدام 1% است.
• سبد BGC به صورت سالانه به ارزش 2.5 درصد از کل دارایی های سبد را بعنوان کارمزد مدیریت از محل دارایی های سبد دریافت می‌کند.
جهت خرید و فروش توکن های صندوق BDeFi وارد سرویس مبدل رمز ارزی شوید و مبدا را تومان یا تتر انتخاب کنید سپس مقصد را از لیست کشویی BDeFi پس از انجام این عملیات مقداری که قصد خرید یا فروش دارید را وارد نموده و گزینه محاسبه را بزنید.
بعد از کلیک بر روی گزینه محاسبه تبدیل برای شما پاپ آپ مبنی بر نوع فعالیت بینوست و تترلند صادر میگردد که محتوای این نوع سرمایه گذاری از طریق تترلند و همچنین ویژگی های آن را بیان کرده است که بایستی بر روی فعالسازی کلیک کرده تا وارد مرحله ی بعد شوید.


در مرحله ی بعد قراردادی مبنی بر پذیرش شرایط و قوانین بینوست برای شما نمایش داده خواهد شد که در صورت موافقت و مطالعه ی مفاد این قرارداد شما مجاز به استفاده از این توکن در معاملات خود خواهید شد.


به روز شده در: 30/11/2023

این مقاله مفید بود؟

بازخورد خود را به اشتراک بگذارید

لغو

خیلی ممنون!